Kromann, M. M. (2020). Da jeg fløj med en Walkman. Stenomusen, (82), 14-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/122911