Frentz, J. (2020). Generalforsamling i Steno Museets Venner. Stenomusen, (82), 8-10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/122908