[1]
Kromann, M.M. 2020. Da jeg fløj med en Walkman. Stenomusen. 82 (nov. 2020), 14-17.