1.
Daryai-Hansen P, Fischer-Rasmussen A-M, Fenyvesi K, Gebauer M, Gorbahn K, Hansen CF. Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer. SPR [Internet]. 6. juli 2022 [henvist 22. april 2024];28(74). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133031