Daryai-Hansen, Petra, Anne-Marie Fischer-Rasmussen, Katalin Fenyvesi, Mirjam Gebauer, Katja Gorbahn, og Camilla Franziska Hansen. “Motivationsorienteringer I Tyskundervisningen. En Kvantitativ Og Kvalitativ undersøgelse På tværs Af Uddannelsesniveauer”. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 28, no. 74 (juli 6, 2022). Set april 14, 2024. https://tidsskrift.dk/spr/article/view/133031.