Rise, Elsebeth. “Dagpressen Skrev: Nogle Artikler Fra Dagspressen Om Sprog Og Sprogpolitik”. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 7, no. C (december 1, 2001): 22–25. Set januar 16, 2022. https://tidsskrift.dk/spr/article/view/113315.