Daryai-Hansen, P., A.-M. Fischer-Rasmussen, K. Fenyvesi, M. Gebauer, K. Gorbahn, og C. F. Hansen. “Motivationsorienteringer I Tyskundervisningen. En Kvantitativ Og Kvalitativ undersøgelse På tværs Af Uddannelsesniveauer”. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, bd. 28, nr. 74, juli 2022, doi:10.7146/spr.v28i74.133031.