[1]
P. Daryai-Hansen, A.-M. Fischer-Rasmussen, K. Fenyvesi, M. Gebauer, K. Gorbahn, og C. F. Hansen, “Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer”, SPR, bd. 28, nr. 74, jul. 2022.