Daryai-Hansen, P., Fischer-Rasmussen, A.-M., Fenyvesi, K., Gebauer, M., Gorbahn, K. og Hansen, C. F. (2022) “Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer”, Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 28(74). doi: 10.7146/spr.v28i74.133031.