Rise, E. (2001) “Dagpressen skrev: Nogle artikler fra dagspressen om sprog og sprogpolitik”, Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 7(C), s. 22–25. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/spr/article/view/113315 (Set: 19januar2022).