Pio, F. “Den Transnationale Uddannelsesrevolutions opløsning Af pædagogikkens Egenart: Om OECDs Hvidvask Af pædagogikkens Begreber Om: Professionalitet, læring, Autenticitet Og Dannelse”. Studier I Pædagogisk Filosofi, bd. 8, nr. 2, juni 2020, s. 58-79, doi:10.7146/spf.v8i2.110906.