[1]
L. Løvlie, “Rousseau i våre hjerter”, SPF, bd. 2, nr. 1, s. 1–20, sep. 2013.