[1]
H. Nerheim, “Kant og den moderne pliktbevissthet”, SPF, bd. 1, nr. 1, s. 88–100, jul. 2012.