[1]
B. Schaffar, “Om behovet att skilja mellan empiriska och begreppligt konstitutiva frågor”, SPF, bd. 1, nr. 1, s. 17–31, jul. 2012.