[1]
T. Strand, “DEN PEDAGOGISKE FILOSOFIENS OPPDRAG”, SPF, bd. 1, nr. 1, s. 4–16, jul. 2012.