[1]
L.-A. Wolff og P. Sjöblom, “Det är inte enbart frågan om nomenklatur: Naturvetenskap och estetik”, SPF, bd. 5, nr. 2, s. 38-61, dec. 2017.