[1]
M. Christensen, “Mod en teori om kausale hukommelsesprocesser: præliminære bemærkninger”, SPF, bd. 6, nr. 2, s. 73–94, apr. 2018.