[1]
M. Christensen, “Steen Beck, Veje til Viden – Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning”, SPF, bd. 4, nr. 2, s. 108–109, apr. 2015.