[1]
K. O. Æsøy, “Refleksjon ein uttynna medisin”, SPF, bd. 4, nr. 1, s. 63-74, jan. 2015.