[1]
R. Lettevall, “En kritik av det kosmopolitiska förnuftet? Om relevansen av Kants kosmopolitism på 2000-talet”, SPF, bd. 4, nr. 2, s. 81-93, apr. 2015.