[1]
K. O. Æsøy, “Om læraren sin levande kunnskap”, SPF, bd. 7, nr. 2, s. 58-72, dec. 2018.