[1]
F. Pio, “Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart: Om OECDs hvidvask af pædagogikkens begreber om: professionalitet, læring, autenticitet og dannelse”, SPF, bd. 8, nr. 2, s. 58–79, jun. 2020.