[1]
H. Lundkvist og P. Apelmo, “Att upptäcka det som inte går att fånga”, SPF, bd. 7, nr. 2, s. 21-35, dec. 2018.