[1]
L. Palla, “Konstitutionen av den speciella pedagogiken i en barncentrerad förskola för alla”, SPF, bd. 7, nr. 2, s. 36-57, dec. 2018.