[1]
J. Huggler, “Erkendelse i undervisningssammenhæng”, SPF, bd. 7, nr. 1, s. 74-98, jan. 2019.