Schaffar, B. (2012) “Om behovet att skilja mellan empiriska och begreppligt konstitutiva frågor”, Studier i Pædagogisk Filosofi, 1(1), s. 17–31. doi: 10.7146/spf.v1i1.5509.