Pio, F. (2020) “Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart: Om OECDs hvidvask af pædagogikkens begreber om: professionalitet, læring, autenticitet og dannelse”, Studier i Pædagogisk Filosofi, 8(2), s. 58–79. doi: 10.7146/spf.v8i2.110906.