Lundkvist, H. og Apelmo, P. (2018) “Att upptäcka det som inte går att fånga: Ramar för ett estetiskt-etiskt förhållningssätt till pedagogik”, Studier i Pædagogisk Filosofi, 7(2), s. 21–35. doi: 10.7146/spf.v7i2.110474.