Huggler, J. (2019) “Erkendelse i undervisningssammenhæng”, Studier i Pædagogisk Filosofi, 7(1), s. 74-98. doi: 10.7146/spf.v7i1.106507.