Løvlie, L. (2013). Rousseau i våre hjerter. Studier I Pædagogisk Filosofi, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.7146/spf.v2i1.6321