Schaffar, B. (2012). Om behovet att skilja mellan empiriska och begreppligt konstitutiva frågor. Studier I Pædagogisk Filosofi, 1(1), 17–31. https://doi.org/10.7146/spf.v1i1.5509