Wiberg, M. (2016). Dannelsesbegrebets rolle som regulativ ide i teoretisk pædagogik – Dannelsesbegrebet og den pædagogiske forskning. Studier I Pædagogisk Filosofi, 5(1), 81-95. https://doi.org/10.7146/spf.v5i1.23242