Lettevall, R. (2015). En kritik av det kosmopolitiska förnuftet? Om relevansen av Kants kosmopolitism på 2000-talet. Studier I Pædagogisk Filosofi, 4(2), 81-93. https://doi.org/10.7146/spf.v4i2.22421