Klausen, S. (2013). Teoretisk erkendelse og læring. Studier I Pædagogisk Filosofi, 2(2), 1-18. https://doi.org/10.7146/spf.v2i2.13308