Pio, F. (2020). Den transnationale uddannelsesrevolutions opløsning af pædagogikkens egenart: Om OECDs hvidvask af pædagogikkens begreber om: professionalitet, læring, autenticitet og dannelse. Studier I Pædagogisk Filosofi, 8(2), 58–79. https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.110906