Lundkvist, H., & Apelmo, P. (2018). Att upptäcka det som inte går att fånga. Studier I Pædagogisk Filosofi, 7(2), 21-35. https://doi.org/10.7146/spf.v7i2.110474