(1)
Strand, T. DEN PEDAGOGISKE FILOSOFIENS OPPDRAG. SPF 2012, 1, 4-16.