(1)
Wolff, L.-A.; Sjöblom, P. Det är Inte Enbart frågan Om Nomenklatur: Naturvetenskap Och Estetik. SPF 2017, 5, 38-61.