(1)
Christensen, M. Steen Beck, Veje Til Viden – Piagets Og Vygotskys læringsteorier I Historisk Og Teoretisk Belysning. SPF 2015, 4, 108-109.