(1)
Vejleskov, H. Om Jean Piaget Og Konstruktivisme. SPF 2020, 7, 74-78.