(1)
Æsøy, K. O. Om læraren Sin Levande Kunnskap. SPF 2018, 7, 58-72.