(1)
Pio, F. Den Transnationale Uddannelsesrevolutions opløsning Af pædagogikkens Egenart: Om OECDs Hvidvask Af pædagogikkens Begreber Om: Professionalitet, læring, Autenticitet Og Dannelse. SPF 2020, 8, 58-79.