(1)
Lundkvist, H.; Apelmo, P. Att upptäcka Det Som Inte går Att fånga. SPF 2018, 7, 21-35.