(1)
Huggler, J. Erkendelse I undervisningssammenhæng. SPF 2019, 7, 74-98.