Schaefer-Rolffs, A. (2018) “Kortlægning af national mindretalspolitik: Interviews med eksperter vedrørende de nationale mindretals politiske deltagelse i det dansk-tyske grænseområde”, Sønderjydske Årbøger, 130(1), s. 193–226. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123533 (Set: 4december2021).