Hansen, J.-C. (2018) “Sønderjyder i slesvigsk koncentrationslejr”, Sønderjydske Årbøger, 130(1), s. 171–192. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123532 (Set: 9december2021).