Schaefer-Rolffs, A. (2018). Kortlægning af national mindretalspolitik: Interviews med eksperter vedrørende de nationale mindretals politiske deltagelse i det dansk-tyske grænseområde. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 193–226. Hentet fra https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123533