Hansen, J.-C. (2018). Sønderjyder i slesvigsk koncentrationslejr. Sønderjydske Årbøger, 130(1), 171–192. Hentet fra https://tidsskrift.dk/soenderjydskeaarboeger/article/view/123532