Hauge, H. “Dannelse I Århus”. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, nr. 37, 1, s. 173-81, doi:10.7146/sl.v0i37.104983.