[1]
K. E. Rosenbæk, “En snoreleg med spekulativ tænkning”, Slagmark, no. 75, May 2017.